ה- Digital Millennium Copyright Act Notice

CBD Oil Sale Today! Get your CBD Oil at 66% off!

אנו מתייחסים להפרה של זכויות יוצרים ברצינות רבה ובמרץ נגן על זכויותיהם של בעלי זכויות יוצרים.

אם אתה הבעלים של זכויות היוצרים של התוכן המופיע באתר שלנו ואתה לא אישר את השימוש בתוכן עליך להודיע ​​לנו בכתב על מנת שנוכל לזהות את התוכן המפר לכאורה ולפעול.

לא נוכל לנקוט פעולה כלשהי אם לא תספק לנו את המידע הנדרש, אז אם אתם מאמינים כי החומר שלך שעבורן אתה מחזיק בזכויות היוצרים שלה הופר או פר, נא המצא לנציגה שלנו, בכתב, עם הפרטים הבאים:

1.) חתימה פיזית או אלקטרונית של אדם המורשה לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית שהופרה לכאורה.

2.) זיהוי של היצירה המוגנת בזכות יוצרים טען כי הופרה, או, אם עבודות מרובות זכויות יוצרים באתר מקוון אחד מכוסות על ידי התראה בודדת, רשימה מייצגת של יצירות המופיעות באתר זה.

CBD Is Now Legal - Shop CBD Now

3.) זיהוי של החומר, כי הוא טען שהוא מפר או להיות נושא הפעילות המפרה וכי הוא יוסר או גישה המהווה כמבוטל, מידע מספק שיאפשר לנו לאתר את החומר.

4.) מידע מספק שיאפשר לנו קשר עם הצד המתלונן, כגון כתובת, מספר טלפון, ו, אם זמין, כתובת דוא"ל שבאמצעותה לצד המתלונן ניתן ליצור קשר.

5.) הצהרה כי הצד המתלונן מאמין בתום לב כי השימוש בחומר באופן התלונן אינו מורשה על ידי בעלי זכויות היוצרים, הסוכן שלה, או החוק.

6.) הצהרה כי המידע בהודעה מדויק, ותחת עונש של שבועת שקר, כי הצד המתלונן מורשה לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית שהופרה לכאורה.

בהודעה נכתב יש לשלוח לסוכן הייעודי שלנו כדלקמן:
דוא"ל לסוכן DMCA: מנהל בבית cbdol.org