Digital Millennium Copyright Act Meddelande

Vi tar upphovsrättsintrång på stort allvar och kommer att med kraft skydda rättigheterna för lagliga upphovsrättsinnehavare.

Om du är upphovsrättsinnehavare av innehåll som visas på vår hemsida och du inte tillåta användning av innehållet måste du meddela oss skriftligen för att vi ska kunna identifiera det påstådda intrånget innehåll och vidta åtgärder.

Vi kommer inte att vidta några åtgärder om du inte ger oss den information som krävs, så om du tror att ditt material som du äger upphovsrätten har kränkts på eller kränks, ange vår Copyright Agent, i skrift, med följande information:

1.) En fysisk eller elektronisk underskrift av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts.

2.) Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha åsidosatts, eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på en enda sajt på nätet omfattas av en enda anmälan, en representativ lista över sådana verk på den webbplatsen.

Klicka här för att försöka CBD Oil

3.) Identifiering av det material som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska ta bort eller vars åtkomst vara inaktiverad, och tillräcklig information för att tillåta oss att lokalisera materialet.

4.) Tillräcklig information för att tillåta oss att kontakta den klagande parten, t.ex. en adress, telefonnummer, och, om tillgänglig, en e-postadress där den klagande parten kan kontaktas.

5.) Ett uttalande att den klagande parten har goda skäl att tro att användningen av materialet på det sätt som klagomålet inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess agent, eller lagen.

6.) Ett uttalande att informationen i anmälan är korrekt, och under ed, att den klagande parten är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts.

Skriftligt meddelande ska skickas till vårt utsedda ombud på följande sätt:
DMCA AGENT Email: admin på cbdol.org